Buhren & Van Deventerlogo

Inventarisatie en planontwikkeling

Bij het maken van een programma van eisen worden naast de gebruikelijke technische aspecten ook de uiteindelijk gewenste beleving van de ruimte(s) meegenomen en ontwikkeld. Hiermee “linken” we meteen “people and environment” en kunnen elementen die hieruit voort vloeien in het ontwerp worden meegenomen. Tevens minimaliseer je zo de kans op missers die anders bij het in gebruik nemen aan het licht komen.