Buhren & Van Deventerlogo

Samenwerking

Gedurende het traject werken wij graag samen met derden. Deze kunnen uit ons eigen netwerk of uit dat van de opdrachtgever komen. Altijd gebaseerd op specialistische inbreng en toegevoegde waarde. In het verleden hebben we op deze manier samengewerkt met strategische onderzoekers, gedragswetenschappers, (steden)bouwkundig- en landschapsarchitecten, licht- en grafisch ontwerpers. En natuurlijk alle mensen die betrokken zijn bij de uitvoering. Het doet ons een plezier te constateren dat projecten waaraan wij onze bijdrage hebben geleverd succesvol zijn en blijven. Ook voor een deelopdracht zoals sec de interieurarchitectuur worden wij graag bij een project betrokken.