Buhren & Van Deventerlogo

Werkwijze

Gezamenlijk met u bepalen we voor welke onderdelen van het project u Buhren & Van Deventer inschakelt, we inventariseren uw vraagstelling en maken allereerst een plan van aanpak met offerte. Bij voorkeur worden we direct bij de start (van de ontwikkeling) van een project betrokken. Dit om een zo breed mogelijke implementatie van onze specialisatie (consumentbeleving) in visie en ontwerp mogelijk te maken. Gedurende het traject werken wij graag samen met derden, en worden zelf ook graag voor een deelopdracht zoals sec de interieurarchitectuur bij een project betrokken.