Duurzaamheid en natuurinclusiviteit avant la lettre

Zowel in mijn ontwerpen als in het uitwerken daarvan én bij het managen van mijn projecten zoek ik altijd naar intelligente ontwerp- en materiaalkeuzes. Bijvoorbeeld door niet alleen na te denken over het huidige gebruik, maar zeker ook het gebruik in de toekomst.
Qua ontwerpstijl quote ik graag Andrée Putman toen haar gevraagd werd waar ze in haar werk het meest trots op was; “Op het feit dat je aan mijn ontwerpen niet kan afzien van wanneer ze zijn en daardoor, zelfs jaren na dato, niet gedateerd overkomen”.
Het basisontwerp moet ook naar mijn mening tijdloos zijn, met de gelegenheid om in de loop der tijd eventuele veranderingen toe te passen. Keuzes in materialisering maken vanuit dit uitgangspunt.
Zo zitten duurzaamheid, hergebruik en liefst natuurinclusivitieit in de genen van het ontwerp.